Rubicon Water

Creşterea la maxim a eficienţei, productivităţii şi sustenabilităţii apei pentru agricultură.

Rubicon Water

Creşterea la maxim a eficienţei, productivităţii şi sustenabilităţii apei pentru agricultură.

Rubicon Water

Creşterea la maxim a eficienţei, productivităţii şi sustenabilităţii apei pentru agricultură.

Rubicon Water

Creşterea la maxim a eficienţei, productivităţii şi sustenabilităţii apei pentru agricultură.

Rubicon – Cine suntem

Misiunea noastră  este creşterea sustenabilă a producţiei de  alimente şi culturi agricole la nivel global prin îmbunătăţirea modului de  gestionare a resurselor de apă de la izvor pană la plantă.

Autorităţile  guvernamentale, agenţiile de îmbunătăţiri funciare şi fermierii utilizează  soluţiile noastre pentru a moderniza reţelele gravitaţionale de furnizare a  apei pentru irigaţii, ca şi mijloacele de irigaţii din ferme.

Noi îmbunătăţim eficienţa de utilizare a apei prin măsurare şi calcule cu precizie, şi eliminăm deversările, îmbunătăţim fiabilitatea şi creştem capacitatea de furnizare ca interval de timp, ceea ce permite udarea cu precizie a culturilor.

Mai multă apă disponibilă, costuri de exploatare mai reduse, productivitatea crescută şi capacitatea de creştere a siguranţei alimentare sunt câteva din beneficiile devenite realitate prin soluţiile noastre.

Înfiinţată în 1995, Rubicon este o societate de proiectare de sisteme de irigaţii, de la nivel regional pâna la nivel naţional, de consultanţă în proiectarea sistemelor de canale cu funcţionare de la independentă până la autonomă, şi a instalat, în soluţii “la cheie”, peste 30000 echipamente de măsura şi control automate în sisteme vândute la peste 150 de clienţi din 15 state.

Soluţiile software şi hardware proiectate de Rubicon permit exploatarea şi gestionarea automatizată a amenajărilor de irigaţii şi deservesc suprafeţe care însumează cumulativ peste 1,5 milioane de hectare în întreaga lume şi contribuie la un volum anual de producţie în valoare de peste 7 miliarde dolari. Noi operăm prin birourile proprii din SUA, Australia, Noua Zeelandă, Spania, Chile, China şi India, ca şi prin agenţi care ne reprezintă în multe alte state.

Investiţia în sisteme moderne de management al canalelor duce la creşterea efectelor pozitive în privinţa productivităţii, profitului şi sustenabilităţii investiţiilor făcute în ferme de agricultori la nivel mondial prin …

hand clicking icon, irrigation scheduling

Livrarea apei în mod controlat, astfel încât apa să ajungă la ferme când este necesară, fără scurgeri, în mod fiabil.

Prin utilizarea de sisteme de control a unor canale care funcţionează autonom, cu măsuratori de precizie şi cu software care permite contabilizarea cu acurateţe a consumului.

Irrigation Application Timing Icon

Aplicarea apei la plantă la momentul de timp potrivit.

Prin utilizarea de senzori şi solutii software care monitorizează cu precizie necesarul de apă al plantei şi previzionează momentul optim de irigare.

Crop application efficiency icon

Aplicarea cantităţii optime de apă la plantă

Prin utilizarea de tehnologii integrând senzori, soluţii software, măsurare cu acurateţe şi capacitate de control de la distanţă

În sistemele nemodernizate măsurarea atributelor de bază (debit, volum, nivel de apă pe canale) atât la structurile de regularizare cât şi la punctele de consum la ferme sunt în general imprecise, sporadice, incomplete sau chiar neutilizabile pentru conducerea activităţii de exploatare. În sistemele în regim manual, fermierii fie primesc apă dacă au fost planificaţi în avans, fie, dacă există un sistem de lansare de comenzi, lansează o comandă care poate fi livrată după un număr de zile, care să permită planificarea şi luarea măsurilor logistice la structurile de regularizare care permit transportul în reţeaua de canale.

Pentru a compensa incertitudinea generată de lipsa de informaţii, operatorii lansează intenţionat mai multă apă în sistem decat ar fi necesar la punctele de consum, din dorinţa de a atenua problemele create de măsurarea şi controlul neadecvate. Incapacitatea de control din sistemele de canale operate manual duce la supra-alimentare şi la pierderi prin scurgeri pe întreaga lungime a canalului. La care se adaugă problemele asociate de natura fluctuaţiilor de nivel, a canalelor rămase fără apă, a debitelor mici şi instabile la punctele de consum, a furnizării apei cu întârziere sau a comenzilor neonorate.

Sistemele moderne de management al canalelor funcţionează astfel încât capacitatea de furnizare a apei să fie la nivelul cererii, reducând la minim pierderile de energie electrică şi de apă în infrastructura de furnizare.


Obiectivele de ansamblu cele mai importante ale proiectelor de modernizare a sistemelor de furnizare a apei în canalele de irigaţii sunt cel mai frecvent stimularea creşterii producţiei agricole, reducerea consumului de apă sau o combinaţie a acestora. Pentru a avea succes în atingerea ambelor obiective sunt necesare soluţii de automatizare a canalelor cu grad ridicat de sofisticare.

Modernizarea implică, în general, componente de reproiectare, de reabilitare şi de automatizare. Prin automatizare sunt asigurate măsurarea de precizie şi controlul debitelor necesare pentru a reduce pierderile la capetele de amenajări (deversările) ca şi furnizarea apei când şi unde aceasta este necesară pentru a fi utilizată eficient în fermă.

Prin controlul automat al canalelor sunt satisfăcute nevoile fluctuante de consum de apă, măsurând cu precizie nivelul şi debitul la echipamentele de regularizare şi la punctele de consum (de intrare în ferme), ca şi capacitatea de reglare automată a debitelor, ca răspuns la variaţia datelor de intrare.

Prin soluţiile software de management sunt primite şi planificate comenzile de apă, şi este controlat şi regimul de funcţionare al stăvilarelor, astfel încât apa să fie livrată unde şi când este necesară. Prin prelucrarea şi atribuirea unui nivel de prioritate fiecărei comenzi de apă, devin posibile utilizarea cea mai eficientă a capacităţii unui canal, ca şi oferta celui mai bun nivel de servicii de furnizare către consumator.
Rubicon's Solutions from the Catchment to the Crop

Resurse

Video
Cum controlează stăvilarul FlumeGate® debitul şi nivelul apei în canalele de irigaţii?
Cum functioneaza un canal automatizat?
Studiu de caz - Amenajarea de irigatii Coleambally
Studiu de caz - Amenajarea de irigatii Orellana, Spania
Studii de caz
Automated Irrigation Canal ChileFrenchman Cambridge

Apă disponibilă şi în perioadele lungi de secetă prin automatizarea canalelor (Cambridge, SUA)

Automated flow irrigation gate - WashingtonTurlock

Amenajarea de irigaţii Turlock a ales Rubicon pentru măsurarea cu precizie a debitului în zona San Joaquin, California (Turlock, SUA)

Overshots gates installed in Fen River, China

Modernizarea începe întotdeauna cu un proiect pilot (Fen He, China)

Fen He
Irrigation management site in United StatesRD 108

Consum de energie  electrică mult redus, la debit şi nivel de apă stabil (RD108, SUA)

FlumeGate Automated Irrigation Control Structure CaliforniaOakdale

Într-un sistem de irigaţii modern nu există deversări, pierderile fiind eliminate (Oakdale, SUA)

GMW Control StructureShepparton

Eficienţă în distribuţie majorată de la 70% la 90%, apa fiind livrată la cerere (Shepparton, Australia)

FlumeGate Automated Irrigation Control Structure CaliforniaOrellana

Controlul automat la distanta permite o distributie mult mai eficienta la costuri mult mai mici (Orellana, Spania)

GMW Control StructureAlt Urgell

Numai prin automatizare este asigurat un debit stabil si un nivel de apa constant (Alt Urgell, Spania)

Mexicali Automated Irrigation Control GatesMexical CEABC

Servicii oferite prin control la distanţă, în condiţii de mare fiabilitate şi menţinând nivelul apei stabil (Mexicali CEABC, Mexic)

Overshot gates installed and flowing in Lupton Bottom, USALupton Bottom

Nivel de apă stabil datorită poziţionării cu mare precizie a stăvilarelor FlumeGate (Lupton Bottom, SUA)

Automated Irrigation Canal ChileRio Elqui

Servicii echitabile şi măsurători cu precizie pentru toţi utilizatorii de apă pentru irigaţii (Rio Elqui, Chile)

Automated flow irrigation gate - WashingtonNachez-Selah

Nivelul apei in bief rămâne stabil şi apa poate fi livrată în momentul primirii cererii numai prin automatizare (Nachez Selah, SUA)

Fişele tehnice ale echipamentelor
FlumeGate Automated Irrigation Control Structure CaliforniaFlumeGate™

Stăvilar tip FlumeGate, cu funcţionare independentă sau în reţea

Automated flow irrigation gate - WashingtonSlipMeter™

Stăvilar tip SlipMeter cu controlul poziţiei şi debitului

Rubicon's FlumeMeter product. Undershot flow meterFlumeMeter™

Echipament specializat pentru măsurarea în timp real a debitului

Rubicon's SlipGate product, this is an automated undershot gate that controls flow.SlipGate®

Stăvilar tip SlipGate, de tip plan, cu funcţionare şi control automat de la distanţă

BladeMeter™Mexicali Automated Irrigation Control Gates

Stăvilar tip BladeMeter cu palete, pentru controlul şi măsurarea debitului din conducte

PikoMeter™

Stăvilarul de tip PikoMeter este un echipament care combină o stavilă plană cu un echipament de măsură astfel încât livrarea unei cantităţi de apă precis măsurate să poată fi comandată de la distanţă.

Debitmetrul tip Sonaray este un echipament pentru debite în conducte mari, utilizat pentru măsurări cu mare precizie în orice aplicaţie de furnizare de apă.

Sonaray™ Debitmetru
Rubicon's Confluent Software Suit. Software to manage all irrigation district operations

Soluţie software Confluent pentru gestionarea automatizată a relaţiilor cu utilizatorii de apă

Confluent™

Staţie meteo de precizie pentru microclimat, echipată pentru IoT şi integrabilă automat în toate soluţiile produse de Rubicon 

Stație Meteo

Colaborare universitară

Rubicon este co-fondator al Consortiului pentru Inovare în Domeniul Irigaţiilor

Ȋn calitate de promotor al technologiilor specializate pentru irigaţii, Rubicon Water are privilegiul de a fi unul din membri fondatori ai Consorţiului pentru Inovare în Domeniul Irigaţiilor, care a fost înfiinţat în 27 Aprilie 2018 cu ocazia unui simpozion de specialitate organizat în Denver, Colorado.

Grupul a fost constituit pentru a accelera procesul de dezvoltare şi adoptare a tehnologiilor cu consum redus de apă, dar şi cu eficienţă energetică superioară. Ȋn calitatea noastră de membru fondator, suntem deschişi colaborării cu cercetători din mediul universitar, pentru a demonstra modul în care soluţiile noastre contribuie la formarea unei agriculturi mai productive şi viguroase.

Pe lângă Rubicon Water, din acest Consorţiu mai fac parte:

• California State University, Fresno
• Colorado State University
• Daugherty Water for Food Global Institute at the University of Nebraska (DWFI)
• Irrigation Association (IA)
• Jain Irrigation
• Kansas State Research and Extension, Kansas State University
• Lindsay Corporation
• Northern Water
• Texas A&M AgriLife Research
Fundaţia FFAR pentru cercetare în alimentaţie şi agricultură (numită oficial “Foundation for Food and Agriculture Research”) a pus la dispoziţie un buget de 5 milioane de dolari SUA pentru lansarea Consorţiului. Contribuţia de 5 milioane de dolari SUA a fost utilizată de participanţi pentru a constitui un fond iniţial de 10 milioane de dolari pentru investiţii prin care să fie susţinute costurile de cercetare şi de colaborare pe o durată de cinci ani.

Consorţiul va acţiona în calitate de co-dezvoltator, prin efectuarea de teste, prin inovaţii la nivel de prototip sau prin măsuri de îmbunătăţire a unor inovaţii, prin tehnologii pentru suport decizional şi informatic, pentru a echipa “ferma viitorului” cu tehnologii de ultimă oră şi strategii care să ducă la eficienţă de vârf în irigaţii. Pentru început, priorităţile pentru cercetare sunt eficienţa energetică şi de consum de apă, măsurătorile prin senzori la distanţă şi aplicaţii pentru baze de date mari, pentru a imbunătăţi capacitatea de gestionare a disponibilului de apă, pătrunderea accelerată pe piaţă a tehnologiei avansate, precum şi transferul de tehnologie. Ȋn cadrul activităţii de cercetare pe anumite segmente care fac obiectul cercetării, oamenii de ştiinţă din mediul universitar vor colabora în direct cu serviciul specializat pentru activităţi de cercetare din cadrul U.S. Department of Agriculture.

Toate cunoştinţele noi acumulate vor fi sintetizate în publicaţii, prin activităţi de promovare în grupuri de lucru şi prin seminarii.

Aşteptăm întrebările Dvs.

Echipa Rubicon Water este la dispoziţia Dvs. pentru a vă răspunde la întrebări. Vă rugăm doar să completaţi toate câmpurile iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.
Rubicon Water Logo - White
Vă mulţumim! Solicitarea Dvs. a fost primită. Vom lua legătura cu Dvs. în scurt timp.
Eroare! Ceva nu a mers în timp ce trimiteam formularul